Informacje

  1. Innowacyjne Centrum Analityczno-Wdrożeniowe świadczy usługi w następujących obszarach:

  2. gromadzenie i przetwarzanie informacji o podaży oferty technologicznej w zakresie biogospodarki i popycie na nią,
  3. kształcenie kadr dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora biogospodarki,
  4. transfer wiedzy z obszaru biogospodarki pomiędzy naukowcami i biznesem oraz jej  komercjalizacja, 
  5. ocena ekonomicznej efektywności inwestycji, rozwiązań́ produktowych i procesowych w biogospodarce,
  6. ocena możliwości i sposobów komercjalizacji innowacji,
  7. ekspertyzy i doradztwo dot. gospodarki żywnościowej i agrobiznesu.

dr hab. inż. Irena Łącka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496990
dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496937
dr Joanna Hernik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496908
dr Arkadiusz Malkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496920